VPS - na stiahnutie

Na stiahnutie

Vyberte si z nasledujúcich doplnkov a aplikácií pre MS EXCELa bezplatne si ich stiahnite.
Rešpektujte prosím, že sú určené len pre nekomerčné využitie a potreby vzdelávacieho procesu na školách.

Simulátor - ANOVA

(stiahnuť - .zip, 437 kB)
Simulátor demonštruje výsledky jedno-faktorovej ANOVA v závislosti od rozdielu v stredných hodnotách a veľkosti smerodajnej odchýlky základného súboru a od veľkosti výberu.
Ďalej demonštruje použitie dvoj-faktorovej ANOVA pre účely opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (R&R).

Simulátor - Lineárna regresia

(stiahnuť -  .zip, 124 kB)
Simulátor demonštruje princíp metódy najmenších štvorcov pri zostrojení lineárneho modelu, využitie ANOVA pri stanovení významnosti a predikčnej schopnosti lineárneho modelu a vlastnosti konfidenčného pásma pre model.

Simulátor - Štatistické minimum v priemysle

(stiahnuť -  .zip, 662 kB)
Simulátor umožňuje pozorovať vplyv náhodných a systematických zdrojov rozptylu, bodové a intervalové odhady, princíp výpočtu Cp, Cpk, vplyv R&R na spôsobilosť procesu, vplyv odchýlky od normality na hodnotu Cp/Cpk, účinnosť testera či štatistickú stabilitu