VPS - o nás

O nás

Spoločnosť  VPS s.r.o. bola založená v januári 1994. Každý z nás má vysokoškolské vzdelanie technického smeru a dlhoročnú prax v priemysle.

Na začiatku svojej činnosti  dostala naša spoločnosť ponuku na spoluprácu v oblasti technického poradenstva od americkej firmy Motorola Inc. . Poskytovali sme služby pri transferoch výrobných liniek do strednej Európy a pri budovaní a realizácii vzdelávacích programov pre inžinierov z návrhu, výroby a riadenia kvality polovodičových súčiastok. Okrem skúseností z výrobných závodov v Južnej Kórey, Malajzii, Francúzsku, Mexiku, Veľkej Británii a Spojených štátoch, sme absolvovali sériu vzdelávacích programov v Motorola University a dvaja z nás sa stali aj jej certifikovanými inštruktormi.

V roku 1995 nadviazala VPS s.r.o.  spoluprácu s certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD s.r.o. Bratislava. Zamerali sme sa na podporu zákazníkov budujúcich alebo zlepšujúcich svoj systém manažmentu kvality podľa ISO 9001 a IATF 16949 vzdelávaním ich pracovníkov  a praktickým používaním metód a nástrojov ako sú QFD, FMEA, analýza meracích systémov, SPC,  DOE, 8D.

V ďalších rokoch sme rozšírili spoluprácu  s firmou Motorola na projekty zlepšovania a optimalizácie výrobných procesov najmä v jej závodoch v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Pribudla tvorba  špecificky zameraného softvéru v aplikáciách MS Excel. Pre firmu ON Semiconductor (následníka Motoroly) sme sa už od roku 1998 významnou mierou podieľali na príprave programu Six Sigma a realizovali sme  jeho vzdelávaciu časť a poradenstvo pri Six Sigma projektoch v dvoch závodoch firmy.  Praktickou skúsenosťou pred rozšírením tohto programu na Lean Six Sigma boli poradenské služby v oblasti priemyselného inžinierstva, najmä kapacitných modelov a modelov riadenia doby cyklu.

Jeden z nás  je certifikovaný Americkou spoločnosťou pre kvalitu (ASQ) ako Six Sigma Black Belt a je zároveň jej senior členom. 

Podieľali sme sa na príprave predmetu Manažment kvality na FEI STU v Bratislave a prednášali sme niekoľko rokov ako špecialisti z praxe vybrané témy tohto predmetu.