Ak hovoríme o pravdepodobnosti výskytu a pravdepodobnosti odhalenia, máme na mysli chybu alebo jej príčinu?

Vychádzame z našich praktických skúseností s vypracovaním rôznych FMEA, v rôznych oblastiach návrhu alebo procesov. Tieto nás viedli k nasledujúcim, podľa nás pragmatickým a dostatočne jednoznačným definíciám:

Pravdepodobnosť výskytu je pravdepodobnosť, že sa vyskytne analyzovaná chyba spôsobená konkrétnou možnou príčinou.

Pravdepodobnosť odhalenia je pravdepodobnosť, že ak sa chyba spôsobená konkrétnou príčinou vyskytne, tak ju odhalíme.

Príklad: predstavme si, že vyšetrujeme chybu "nadmerné opotrebenie pneumatiky", ktorej príčinou je "nízky tlak v pneumatike".
Pravdepodobnosť výskytu je pravdepodobnosť výskytu nadmerného opotrebenia pneumatiky spôsobeného nízkym tlakom v pneumatike.
Pravdepodobnosť odhalenia je pravdepodobnosť, že ak nastane nadmerné opotrebenie pneumatiky spôsobené nízkym tlakom v pneumatike, tak ho včas odhalíme. Termín "včas" treba definovať pre konkrétnu FMEA (napr. predtým, ako je produkt odoslaný na ďalšiu operáciu).