Ktorá metóda je efektívnejšia pre riešenie problémov: 8D alebo DMAIC?

Jednoznačná odpoveď nie je možná, pretože nie je medzi nimi principiálny rozdiel. Dá sa však doporučiť:

8D - riešenie náhle a nečakane vzniknutých problémov, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu a vyriešenie. Od vyriešenia sa očakáva najmä zabezpečenie návratu do pôvodného, vyhovujúceho stavu a zabezpečenie prevencie voči opakovaniu problému.  

DMAIC - riešenie komplexnejších problémov, ktoré nemajú charakter "hasenia požiaru".  Od vyriešenia sa očakáva najmä  zlepšenie v porovnaní s pôvodným stavom.