Chceme hodnotiť spôsobilosť procesu indexami Cp/Cpk. Prečo by sme mali overovať normalitu rozdelenia?

Pretože indexy Cp/Cpk sú definované len pre takéto rozdelenie.

Výraz v menovateli 6*σ pri výpočte Cp je vyjadrením šírky takého intervalu, v ktorom sa nachádzajú prakticky všetky hodnoty sledovanej charakteristiky (presnejšie 99,73% zo všetkých možných). Jeho porovnanie s požiadavkou zákazníka umožňuje hodnotenie spôsobilosti.
Toto však platí len v prípade normálneho rozdelenia. Pre iné rozdelenia interval 6*σ môže reprezentovať úplne iné percento zo všetkých hodnôt a tým skresliť údaj o spôsobilosti procesu. V takom prípade treba použiť iné postupy, s ktorými vám radi pomôžeme.