Aký je rozdiel medzi indexami spôsobilosti Cp a Pp resp. Cpk a Ppk?
 
Podľa A.I.A.G
. sa líšia sa spôsobom odhadu variability procesu a podmienkami, za ktorých dôveryhodne vyjadrujú úroveň kvality. 

Pre Cp/Cpk (Capability) je variabilita procesu odhadnutá z priemernej hodnoty rozpätí vo výberoch za podmienok:

  • proces je štatisticky stabilný, t.j. spĺňa všeobecne používané pravidlá SPC
  • individuálne údaje reprezentujúce proces pochádzajú z normálneho rozdelenia

Pre Pp/Ppk (Performance) je variabilita procesu odhadnutá zo smerodajnej odchýlky individuálnych údajov (s), ak je splnená minimálne podmienka o normalite. Ak nie je splnená podmienka normality, Pp/Ppk sa počítajú pomocou transformácie dát alebo pomocou kvantilov, v čom vám radi pomôžeme. 

Ak sú splnené obe horeuvedené podmienky, Pp/Ppk sú blízke Cp/Cpk. Ak nie je splnená podmienka štatistickej stability, budú sa líšiť. Ich rozdiel indikuje prítomnosť nejakých systematických (nie náhodných) vplyvov.

Niektoré odborné zdroje hovoria aj o krátkodobej spôsobilosti (shortterm) - Cp, Cpk a dlhodobej spôsobilosti (longterm)- Pp, Ppk

Podľa VDA 4 sa líšia iba tým, či je štatisticky stabilný (Cp, Cpk) alebo nestabilný (Pp, Ppk) proces, nie však spôsobom odhadu variabilty procesu (teda smerodajnej odchýlky, nakoľko ten je rovnaký (z individuálnych údajov).