Ako vypočítať Cp/Cpk procesu výroby hriadeľa s priemerom kótovaným na výkrese ako ø17k6 (17,00 +0,012/+0,001 mm)?

Obvyklým spôsobom, pričom (UTL - LTL) = (17,012 - 17,001).

Nominálna (menovitá) hodnota (17 mm) neovplyvňuje výpočet Cp/Cpk. Štatistický softvér, ktorý počíta aj index Cpm (Taguchiho index), potrebuje pre výpočet zadať aj cieľovú hodnotu (Target). V takomto prípade zadajte stred  tolerancie, nie nominálnu hodnotu.