Poradenské služby

Máme vysokoškolské vzdelanie technického smeru, ovládame mnohé efektívne metódy, nástroje a metodiky, vlastníme alebo si vyvíjame potrebné softvérové vybavenie a máme dlhoročné skúsenosti z priemyselnej výroby - to sú naše základy pre poskytovanie poradenských služieb. Ak sa k tomu pridajú vaše vedomosti a skúsenosti v oblasti, v ktorej pôsobíte, riešenie problémov a zlepšovanie procesov a produktov sa stane rýchlejším a efektívnejším.

Tu sú uvedené príklady typických služieb, ktoré sme poskytli a poskytujeme našim zákazníkom. Kontaktujte nás aj v prípade, ak vaše potreby sú z inej oblasti, ako sú uvedené príklady - pokúsime sa vám pomôcť:

 • metodické vedenie teamov zákazníka pri vypracovaní FMEA návrhu alebo procesu
 • metodické vedenie teamov zákazníka pri vypracovaní QFD
 • analýza meracích systémov (podľa MSA Reference Manual, 4.vyd., A.I.A.G. resp. VDA 5, July 2011), zvyšovanie ich spôsobilosti
 • zavádzanie štatistickej regulácie procesu (SPC)
 • hodnotenie spôsobilosti procesov (Cp/Cpk, Pp/Ppk), návrh postupu pri iných ako normálnych rozdeleniach hustoty pravdepodobnosti
 • štatistická analýza údajov (zdroje rozptylu, odľahlé body, testy štatistických hypotéz...)
 • analýza pravdepodobnosti výskytu nezhodných produktov pri dohodnutých priemerných úrovniach ppm/AQL
 • vedenie teamov zákazníka pri riešení problémov (hľadanie kľúčových príčin, G8D...)
 • vedenie teamov zákazníka pri zlepšovaní  produktov a procesov (návrh a analýza priemyselných experimentov - DOE)
 • metodické vedenie pri projektoch Six Sigma/Lean Six Sigma
 • metodická pomoc pri zavádzaní metód priemyslového inžinierstva/Lean metód (TPM/5S+, riadenie priebežnej doby procesu/doby cyklu, skracovanie doby výmeny nástrojov/foriem - SMED...)
 • metodické vedenie pri budovaní systémov riadenia kvality podľa ISO 9001, IATF 16949 v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Certos, s.r.o.