Predaj softvéru

Užitočné šablóny

Zoznam šablón:

  • analýza systematickej chyby meracích systémov
  • analýza linearity meracích systémov
  • analýza opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (R&R) metódou ANOVA
  • analýza stability meracích systémov
  • analýza meracích systémov pre hodnotenie vlastností (vzhľad, OK/NOOK...) 
  • analýza spôsobilosti procesu/zariadenia 

Šablóny pre MS Excel 2010-2016 vo forme formulárov s automatickými výpočtami a generovaním grafov po zadaní potrebných údajov - ukážka
Každá šablóna v dvoch jazykových úpravách: slovensky a anglicky
Jednoduché používanie bez návodov - formuláre obsahujú vysvetlivky a návody vo forme komentárov vo vstupných a výstupných bunkách Excelu. 
Garantujeme aktuálnosť šablón v súlade so zodpovedajúcimi požiadavkami IATF 16949 podľa príručiek Ford, Chrysler, GM (A.I.A.G.), pričom si kúpite len to, čo potrebujete.
Súčasťou softvéru sú aj súbory pre overovanie spôsobilosti počítačového softvéru (IATF 16949, par.7.1.5.2.1.g) a výsledky overenia porovnaním s inými dôveryhodnými zdrojmi sú uvedené v návode na použitie. 
Poskytujeme neobmedzené použitie v rámci jednej spoločnosti - podmienkou je poskytnutie loga vašej spoločnosti na jeho vloženie do formulárov 

cena jednej šablóny: 35,00 EUR (bez DPH)