Vývoj softvéru

Orientujeme sa na vývoj softvéru v prostredí MS  EXCEL podľa špecifických požiadaviek zákazníkov, napríklad:

  • makrá na podporu práce v MS EXCEL
  • aplikácie využívajúce prostredie MS EXCEL pre konverziu dát, analýzu dát, malé databázy, špeciálne kalkulačky a podobné využitie

 

Ceny produktov sú stanovené individuálne potom, ako je zadanie považované za definitívne.

Príklady niektorých produktov:

  • databáza na sledovanie výskytu jednotlivých typov chýb a vytváranie týždenných a kvartálnych grafických prehľadov (napr. Pareto)
  • databáza na sledovanie parametrov procesu/produktu a vedenie regulačných/priebehových diagramov, sledovania hodnôt spôsobilosti pre určené časové intervaly
  • výpočet indexov spôsobilosti a regulačných medzí pre procesy s iným ako normálnym rozdelením
  • nástroj na modelovanie výrobnej kapacity linky
  • interaktívne formuláre pre sledovanie individuálnych plánov vzdelávania pracovníkov
  • databáza na sledovanie kalibračného stavu meracích zariadení