VPS - vzdelávanie

Vzdelávanie

Najčastejšou formou vzdelávania je výklad lektora sprevádzaný animovanou prezentáciou pripravenou v Microsoft Power Point®. Kurzy sú rozdelené do 50 minútových vyučovacích hodín. Ku každému kurzu je k dispozícii príručka pre účastníka s obsahom identickým s prezentáciou.

Obsah a trvanie jednotlivých kurzov nájdete v katalógu kurzov

Pokiaľ máte záujem o kurz v sídle vašej spoločnosti, vyberte si a kontaktujte nás - zašleme vám ponuku. Cena kurzu je odvodená od počtu hodín a nie je závislá od počtu účastníkov. Do ceny budú zakalkulované cestovné náklady a náklady na príručky, ktoré však môžeme poskytnúť aj zdarma v elektronickej forme na vytlačenie zákazníkom.

Otvorené kurzy s individuálnou účasťou neorganizujeme.