Ukážky z kurzov

Prezrite si niekoľko ukážok z prezentácií ku kurzom. 

Rešpektujte prosím, že všetky práva na využitie týchto ukážok pre iné účely ako je táto demonštrácia, sú vyhradené.

Ukážka 1: Paretov diagram a diagram príčin a následku (Ishikawov diagram) z kurzu Metódy a nástroje pre plánovanie, riadenie a zlepšovanie kvality

Ukážka 2: Histogram a variabilita procesu z kurzu Spôsobilosť procesu

Ukážka 3: Efekt znižovania rozpracovanej výroby z kurzu Redukcia strát a rýchlosť procesov