VPS - úvod


O kvalite a metódach, ako kvalitu plánovať, riadiť a zlepšovať, vieme veľa.  Ponúkame služby a produkty pre podporu systémov manažérstva kvality v súlade s požiadavkami  ISO 9001 a IATF 16949 v nasledujúcich oblastiach:

Vzdelávanie zamerané na:

 

Poradenské služby pri: