Kurz FMEA procesu

podľa novej metodiky FMEA Handbook, 1st Edition, June 2019, A.I.A.G & VDA je k dispozícii.