O kvalite a metódach, ako kvalitu plánovať, riadiť a zlepšovať, vieme veľa.  Ponúkame služby a produkty pre podporu systémov manažérstva kvality v súlade s požiadavkami  ISO 9001 a IATF 16949 v nasledujúcich oblastiach:

Vzdelávanie zamerané na:

  • metódy a nástroje pre analýzu, hodnotenie a zlepšovanie kvality - napr.  QFD, FMEA, analýza meracích systémov (MSA), štatistická analýza údajov, SPC, spôsobilosť procesov, navrhovanie priemyselných experimentov (DOE), 8D
  • metódy priemyslového inžinierstva - napr. mapovanie toku hodnoty (VSM), redukcia plytvania, zvyšovanie efektívnosti zariadení (OEE)
  • program Lean Six Sigma
  • postupy spracovania a analýzy dát pomocou softvéru MS Excel a JMP®

 

Poradenské služby pri:

  • praktickom využívaní alebo zavádzaní  metód a nástrojov, o ktorých vzdelávame
  • vedení teamov zákazníka pri riešení problémov a zlepšovaní  produktov a procesov